(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji linijskih građevina aglomeracije Semeljci

Datum objave: 12.03.2021. 10:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Hrvatska-Đakovo: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2021/S 050-126613

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 015-034355)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Đakovački vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 04829242916
Poštanska adresa: Bana Josipa Jelačića 65
Mjesto: Đakovo
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31400
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Radoslav Širić; Tatjana Biberović
E-pošta: biberovic.tatjana@dj-vodovod.hr
Telefon: +385 916200809
Telefaks: +385 31812012
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dj-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.dj-vodovod.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja linijskih građevina aglomeracije Semeljci

 

Referentni broj: 111/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja linijskih građevina aglomeracije Semeljci.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 015-034355

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 12/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 18/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 12/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 18/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: