(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku

Datum objave: 12.03.2021. 09:42 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Hrvatska-Osijek: Građevinski radovi

2021/S 050-122824

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 020-043546)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osječko-baranjska županija
Nacionalni registracijski broj: 10383308860
Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za javnu nabavu
E-pošta: nabava@obz.hr
Telefon: +385 31221801
Telefaks: +385 31221802
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku

 

Referentni broj: NVV 7-20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45000000 Građevinski radovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku, sukladno troškovniku s tehničkim opisima koji se nalaze u Prilogu 2. DON-a te projektnoj dokumentaciji.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 020-043546

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 15/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 19/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 15/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 19/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: