(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izradi tehnološke inovacije unaprjeđenja linije obrade mulja na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

Datum objave: 09.02.2021. 09:13 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Objekti za obradu mulja

2021/S 027-065972

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 242-595450)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izrada tehnološke inovacije unaprjeđenja linije obrade mulja na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

 

Referentni broj: 2864-2020-EMV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232422 Objekti za obradu mulja
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je izrada tehnološke inovacije kroz unaprjeđenje linije obrade mulja na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (dalje u tekstu „CUPOVZ”) izgradnjom eksperimentalnog postrojenja i upravljanjem eksperimentalnim postrojenjem u razdoblju od godinu dana, a ovisno o uspješnosti upravljanja eksperimentalnim postrojenjem i izrada projektne dokumentacije postrojenja za obradu mulja i ishođenje dozvola.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 242-595450

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ZZS
Umjesto:
Datum: 08/02/2021
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 16/02/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: