(HR) (izmjena) Izvođenje radova na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo

Datum objave: 10.02.2021. 09:45 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.02.2021.

Hrvatska-Đakovo: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2021/S 028-070276

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 200-486271)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Đakovački vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 04829242916
Poštanska adresa: Bana Josipa Jelačića 65
Mjesto: Đakovo
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31400
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Radoslav Širić; Tatjana Biberović
E-pošta: biberovic.tatjana@dj-vodovod.hr
Telefon: +385 916200809
Telefaks: +385 31812012
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dj-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.dj-vodovod.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo

 

Referentni broj: 84/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo,

izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 200-486271

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 12/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 15/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 12/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 15/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: