(HR) (izmjena) Izvođenje radova na pristupnoj cesti luci Polačište

Datum objave: 22.02.2021. 09:22 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.02.2021.

Hrvatska-Dubrovnik: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2021/S 036-089280

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 227-555447)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Županijska uprava za ceste Dubrovnik
Nacionalni registracijski broj: 51842375312
Poštanska adresa: Vladimira Nazora 8
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Miroslav Erhardt
E-pošta: miroslav.erhardt@zuc-dubrovnik.hr
Telefon: +385 20422333
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zuc-dubrovnik.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Radovi na pristupnoj cesti luci Polačište

Referentni broj: 42-20-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave su radovi na pristupnoj cesti luci Polačište na otoku Korčuli, dionica županijske ceste Ž6224 (Korčula - Račišće) od spoja s državnom cestom D118 do naselja Račišće. Planiranim zahvatom je obuhvaćen potez ukupne duljine 11,74 km.

Predviđeni radovi uključuju: izgradnju prometnica, potpornih zidova, odvodnju i vodozaštitu prometnice, zaštitu i izmještanje vodovoda i JR, EE i EKI/DTK infrastrukturu.

Detaljna specifikacija se nalazi u projektnoj dokumentaciji koja je prilog ove Dokumentacije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

17/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 227-555447

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 25/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 25/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 25/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 25/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: