Hrvatska-Novi Vinodolski: Objekti za obradu otpadnih voda

2021/S 030-075302

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 203-494551)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36612651354
Poštanska adresa: Dubrova 22
Mjesto: Novi Vinodolski
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51250
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vanja Vajcenfeld
E-pošta: vanja.vajcenfeld@viozcv.hr
Telefon: +385 51440884
Telefaks: +385 51440889
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.vodovod-zrnovnica.hr
Adresa profila kupca: www.vodovod-zrnovnica.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica

 

Referentni broj: VV 2.1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232421 Objekti za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku za:

— Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Novi Vinodolski, kapacitete 12 000 ES i postrojenja za sušenje mulja,

— Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Crikvenica, kapacitete 31 500 ES,

— Rekonstrukciju 40 m vodoopskrbnog sustava, izgradnju 382 m transportnog sustava otpadnih voda, izgradnju 245 m novog sustava odvodnje te rekonstrukciju 74 m postojećeg sustava odvodnje,

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 203-494551

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 15/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 19/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 15/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 19/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: