(HR) (izmjena) Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji javne rasvjete

Datum objave: 01.03.2021. 09:14 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.03.2021.

Hrvatska-Hvar: Cestovna rasvjeta

2021/S 041-102512

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 023-054908)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Hvar
Nacionalni registracijski broj: 01250166084
Poštanska adresa: Milana Kukurina 2
Mjesto: Hvar
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21450
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marko Jeličić, mag. iur.
E-pošta: marko.jelicic@hvar.hr
Telefon: +385 21681724
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.hvar.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete

 

Referentni broj: VV/01/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34993000 Cestovna rasvjeta

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ove nabave je rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području grada Hvara, i to temeljem kvalitativne svjetlotehničke i energetske izmjene postojećeg stanja sustava rasvjete s visoko efikasnim LED svjetiljkama sukladno postavljenim ciljevima i s prijedlogom mjera za usklađivanje s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima.

Naručitelj se odlučio na implemetnaciju sustava rasvjete s pametnim upravljanjem, kako bi, pored ušteda zbog energetske učinkovitosti svjetiljki, ostvario dodatnu uštedu upravljanjem svjetiljkama.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

24/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 023-054908

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: