(HR) (izmjena) Izvođenje radova na rekonstrukciji Osnovne škole Bukovac

Datum objave: 12.03.2021. 09:41 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na osnovnim školama

2021/S 050-122823

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 251-627332)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +386 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Rekonstrukcija Osnovne škole Bukovac

 

Referentni broj: 1766-2021-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45214210 Građevinski radovi na osnovnim školama
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Rekonstrukcija Osnovne škole Bukovac i funkcija Glavnog izvođača radova nad građenjem i opremanjem.

Rekonstrukcija Osnovne škole Bukovac predviđena je na nekretnini označenoj kao zk.č.br 1553/1 škola Trnac br. 42 i dvorište površine 14 623 m2 k.o. Remete, odnosno prema prijavnom listu za zemljišnu knjigu br. 1 geodetskog projekta RN 164/2019 k.o. Maksimir zk.č. 1553/1 škola Zagreb, Trnac 42 I dvorište površine 14 653 m2.

Zgrada osnovne škole je visine suteren, prizemlje, 1. kat i 2. kat, ukupno građevinske bruto površine 9720 m2...

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 251-627332

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 16/03/2021
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 19/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 16/03/2021
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 19/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: