(HR) (izmjena) Izvođenje radova na sanaciji i konačnom zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Grabovica

Datum objave: 24.06.2017. 11:14 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.06.2017.

Hrvatska-Dubrovnik: Sanacijski radovi

2017/S 119-239079

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 098-193054)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Čistoća d. o. o., Dubrovnik
16912997621
Put od Republike 14
Dubrovnik
20000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Lucija Kusalić
Telefon: +385 20642338
E-pošta: lucija.kusalic@cistocadubrovnik.hr
NUTS kod: HR037

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.cistocadubrovnik.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Grabovica”.

 

Referentni broj: 06/17 MV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45453100
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Grabovica” uključuje radove na tijelu odlagališta, bušenje zdenaca za otplinjavanje, postavljanje plinovoda, odzračnika i baklje za spaljivanje plina, radove na postojećim lagunama, izgradnju upojnog bunara, obodnih kanala kao i krajobrazno uređenje, a sve u skladu s Izvedbenim projektom.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/06/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 098-193054

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 27/06/2017
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 05/07/2017
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 27/06/2017
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 05/07/2017
Lokalno vrijeme: 15:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: