(HR) (izmjena) Izvođenje radova na uređenju pristupa, krčenje zemljišta u okolici centara, građevinski radovi, obnova tornja, tehnička i protupožarna zaštita, demontaža, zbrinjavanje stare opreme na radarskim centrima – za G3

Datum objave: 02.03.2021. 09:58 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Sanacijski radovi

2021/S 042-104179

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 022-051613)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Ravnice 48
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565666
Telefaks: +385 14851901
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.meteo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Uređenje pristupa, krčenje zemljišta u okolicicentara, građevinski radovi, obnova tornja, tehnička i protupožarna zaštita, demontaža, zbrinjavanje stare opreme na radarskim centrima - za G2

Referentni broj: 10-2020-MM-08

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45453100 Sanacijski radovi

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Održavanje postojećeg čeličnog tornja (građevinski-obrtnički i instalaterski radovi), tehnička i protupožarna zaštita, demontaža i zbrinjavanje postojeće opreme, rekonstrukcija platforme za ugradnju nove radarske opreme te uređenje pristupnog puta.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 022-051613

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 04/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 05/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 04/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 05/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: