(HR) (izmjena) Izvođenje radova napajanja i opremanja pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Duboka-Sparagovići, Zaradeže i Sparagovići, Zaradeže - Prapratno-Doli

Datum objave: 22.01.2020. 10:01 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima

2020/S 015-029991

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 236-577553)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Duboka - Sparagovići, Zaradeže i Sparagovići, Zaradeže - Prapratno - Doli, Gr.A Napajanje i Gr.B Opremanje

 

Referentni broj: 1.734.-300/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka - Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže - Prapratno - Doli.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 236-577553

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 23/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 05/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 23/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 05/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: