(HR) (izmjena) Nabavka energetske učinkovitosti javne rasvjete Grada Crikvenice

Datum objave: 30.04.2021. 09:57 / Izvor: Official Journal of the European Union, 30.04.2021.

Hrvatska-Crikvenica: Cestovna rasvjeta

2021/S 084-215507

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 052-130428)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Crikvenica
Nacionalni registracijski broj: 81687755716
Poštanska adresa: Ulica kralja Tomislava 85
Mjesto: Crikvenica
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 51260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Tomašić Smoljan
E-pošta: martina.tomasic.smoljan@crikvenica.hr
Telefon: +385 51455441/ +385 51455407
Telefaks: +385 51242009
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.crikvenica.hr
Adresa profila kupca: www.crikvenica.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Energetska učinkovitost javne rasvjete Grada Crikvenice

Referentni broj: 51-04-21-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34993000 Cestovna rasvjeta

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet javne nabave je modernizacija sustava javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja na području Grada Crikvenica. Predmet nabave obuhvaća dobavu i isporuku robe, montažu i izvođenje radova do pune funkcionalnosti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/04/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 052-130428

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 16/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 20/05/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 16/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 20/05/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: