(HR) (izmjena) Nabavka i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi

Datum objave: 24.12.2019. 10:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.12.2019.

Hrvatska-Požega: Medicinske naprave

2019/S 248-613607

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 233-570914)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Opća županijska bolnica Požega
Nacionalni registracijski broj: 40589450667
Poštanska adresa: Osječka 107
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lidija Radaković
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefon: +385 34254515

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pozeska-bolnica.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi

Referentni broj: 105/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

19/12/2019

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 233-570914

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: VI.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:

Umjesto:

Glasi:

Mijenjaju se točke 4.2.1., 5.1.,7.3.2., 7.3.3., 7.4., 8.1., 8.2.4. i 8.3. te člancima Prijedloga ugovora 5., 6. i 7.

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto otvaranja ponuda

Umjesto:

U Ravnateljstvu Opće županijske bolnice Požega, Osječka 107, Služba za nabavu i EU fondove, Požega, HRVATSKA

Glasi:

U Ravnateljstvu Opće županijske bolnice Požega, Osječka 107, Služba za nabavu i EU fondove, Požega, HRVATSKA

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 08/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 13/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 08/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 13/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: