(HR) (izmjena) Nabavka jednokratnog nekemijskog i hematološkog potrošnog materijala

Datum objave: 15.03.2021. 09:49 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2021/S 051-128418

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 030-072227)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Karmen Jurkovac
E-pošta: karmen.jurkovac@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368907
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju

 

Referentni broj: 1.1.2.A.25

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 030-072227

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 18/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 24/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 18/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 24/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: