(HR) (izmjena) Nabavka lijekova skupine G – Pripravci koji djeluju na urogenit. sustav

Datum objave: 15.03.2021. 09:46 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.03.2021.

Hrvatska-Split: Ostali ginekološki lijekovi

2021/S 051-128398

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 032-079223)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Split
Nacionalni registracijski broj: 51401063283
Poštanska adresa: Spinčićeva 1
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: kbcnabava@kbsplit.hr
Telefon: +385 21556232
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbsplit.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Lijekovi skupine G – Pripravci koji djeluju na urogenit. sustav

 

Referentni broj: 3.1.5.

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33641200 Ostali ginekološki lijekovi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Lijekovi skupine G.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 032-079223

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 22/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 22/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: