(HR) (izmjena) Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija)

Datum objave: 16.01.2020. 09:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2020/S 011-021505

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 239-585951)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mateja Badjun
E-pošta: mateja.badjun@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368804

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kbc-zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija)

Referentni broj: 1.1.2.A.5

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33141000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

13/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 239-585951

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 16/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 24/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 16/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 24/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: