(HR) (izmjena) Nabavka mjernih instrumenata za projekt Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)

Datum objave: 17.01.2020. 09:27 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Mjerni instrumenti

2020/S 012-023848

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 195-473448)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
Nacionalni registracijski broj: 43097527965
Poštanska adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirjana Čusek-Slunjski
E-pošta: mirjana@angela.hr
Telefon: +385 915308324
Telefaks: +385 13712599

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.ttf.unizg.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Mjerni instrumenti, projekt Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)

Referentni broj: VV 002/2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38300000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Mjerni instrumenti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

14/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 195-473448

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: