(HR) (izmjena) Nabavka motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Datum objave: 08.07.2017. 10:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila

2017/S 129-263644

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 113-227316)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Lučića 6 – 8
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Valentina Turkalj
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://sredisnjanabava.gov.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

 

Referentni broj: 4/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34100000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, na razdoblje od 48 mjeseci (4 godine) sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji o nabavi.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/07/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 113-227316

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.1)
Grupa br.: 1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Naziv:
Umjesto:

 

Grupa 1: Teretni automobil

 

Glasi:

 

Grupa 1 – Teretni automobil.

 

Broj odjeljka: II.2.1)
Grupa br.: 2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Naziv:
Umjesto:

 

Grupa 2: Vozilo za prijevoz osoba

 

Glasi:

 

Grupa 2 – Vozilo za prijevoz osoba.

 

Broj odjeljka: II.2.1)
Grupa br.: 3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Naziv:
Umjesto:

 

Grupa 3: Osobni automobili

 

Glasi:

 

Grupa 3 – Osobni automobili.

 

Broj odjeljka: II.2.1)
Grupa br.: 4
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Naziv:
Umjesto:

 

Grupa 4: Terenski osobni automobili

 

Glasi:

 

Grupa 4 – Terenski osobni automobili.

 

Broj odjeljka: II.2.1)
Grupa br.: 5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Naziv:
Umjesto:

 

Grupa 5: Pick-up vozilo

 

Glasi:

 

Grupa 5 – Pick-up vozilo.

 

Broj odjeljka: II.2.1)
Grupa br.: 6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Naziv:
Umjesto:

 

Grupa 6: Osobni automobili - VP

 

Glasi:

 

Grupa 6 – Osobni automobili – VP.

 

Broj odjeljka: II.2.1)
Grupa br.: 7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Naziv:
Umjesto:

 

Grupa 7: Teretni automobili – VP

 

Glasi:

 

Grupa 7 – Teretni automobili – VP.

 

Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 14/07/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 14/07/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: