(HR) (izmjena) Nabavka naprednih računalnih, spremišnih i mrežnih resursa za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

Datum objave: 05.03.2021. 09:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Računalna oprema

2021/S 045-111505

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 030-072232)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce
Nacionalni registracijski broj: 34016189309
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Karola Božinova
E-pošta: nabava@srce.hr
Telefon: +385 16165810
Telefaks: +385 16165556
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: https://www.srce.unizg.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Napredni računalni, spremišni i mrežni resursi za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

Referentni broj: E-VV: 7-03/2020-IM

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30230000 Računalna oprema

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Napredni računalni, spremišni i mrežni resursi za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

01/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 030-072232

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 23/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 20/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 23/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 20/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: