(HR) (izmjena) Nabavka operacijskih lampi i stolova

Datum objave: 02.08.2017. 13:09 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.08.2017.

Hrvatska-Zagreb: Operacijska svjetla

2017/S 146-301747

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 118-236449)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Klinički bolnički centar Zagreb
46377257342
Kišpatićeva 12
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Igor Ruljančić
Telefon: +385 2368804
E-pošta: igor.ruljancic@kbc-zagreb.hr
Telefaks: +385 12379924
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

IV Operacijske lampe i stolovi.

Referentni broj: 5.1.A5./4.4.

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33167000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

IV Operacijske lampe i stolovi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/07/2017

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 118-236449

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

Umjesto:

Datum: 02/08/2017

Lokalno vrijeme: 14:00

Glasi:

Datum: 10/08/2017

Lokalno vrijeme: 14:00

Broj odjeljka: IV.2.7)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:

Umjesto:

Datum: 02/08/2017

Lokalno vrijeme: 14:00

Glasi:

Datum: 10/08/2017

Lokalno vrijeme: 14:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: