(HR) (izmjena) Nabavka opreme za opremanje posjetiteljskog centra u Župi (ponovljeni postupak)

Datum objave: 03.03.2021. 09:47 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.03.2021.

Hrvatska-Makarska: Multimedijska oprema

2021/S 043-107503

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 040-097911)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Javna ustanova Park prirode Biokovo
Nacionalni registracijski broj: 63685777958
Poštanska adresa: Franjevački put 2/A
Mjesto: Makarska
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21300
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nataša Batošić Joskić
E-pošta: natasa.batosic@pp-biokovo.hr
Telefon: +385 21616924
Telefaks: +385 21733017
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: http://www.pp-biokovo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (ponovljeni postupak)

Referentni broj: E-MV br. 45/20-1

II.1.2)Glavna CPV oznaka

32322000 Multimedijska oprema

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka javne nabave je opremanje posjetiteljskog centra u Župi što uključuje dobavu, izradu, isporuku, montažu, instaliranja, programiranje, razradu, integraciju sustava do pune funkcionalnosti, puštanje u rad i edukaciju te sve ostale aktivnosti tražene projektno-tehničkom dokumentacijom i troškovnikom za potpuno uređenje i opremanje interijera i likovnog postava, rasvjete, produkt dizajna, multimedije i softvera, maketarstva, grafike, foto videa i glazbe i grafičkog oblikovanja sukladno detaljnim opisima i količinama određenim u Troškovniku i projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 040-097911

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 05/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 06/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 05/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 06/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: