(HR) (izmjena) Nabavka opreme za posjetiteljske centre

Datum objave: 19.02.2021. 09:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.02.2021.

Hrvatska-Goveđari: Računalna oprema

2021/S 035-086212

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 015-030881)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Javna ustanova NP Mljet
Nacionalni registracijski broj: 41720834491
Poštanska adresa: Pristanište 2
Mjesto: Goveđari
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 20226
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anđelko Šegvić
E-pošta: andelko.segvic@gmail.com
Telefon: +385 98263226
Telefaks: +385 20744043
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.np-mljet.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Opremanje posjetiteljskih centara

 

Referentni broj: 05/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30230000 Računalna oprema

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Opremanje posjetiteljskih centara

Podijeljen na 4 grupe predmeta nabave:

Grupa 1 Opremanje objekta Gustjerna,

Grupa 2 Opremanje objekta Kulijer,

Grupa 3 Multimedija i software za tematske staze te oprema meteo staze,

Grupa 4 Opremanje tematskih staza urbanom opremom i interpretacijskim pločama.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 015-030881

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 22/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 04/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 22/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 04/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: