(HR) (izmjena) Nabavka postrojenja za ukapljivanje-recikliranje helija

Datum objave: 02.03.2020. 09:19 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2020.

Hrvatska-Zagreb: Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova

2020/S 043-101590

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 004-004227)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirta Herak
E-pošta: mirta@ifs.hr
Telefon: +385 14698816
Telefaks: +385 14698890

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.ifs.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Postrojenje za ukapljivanje–recikliranje helija

Referentni broj: VV-06/2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

42511200

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija, po grupama, Grupa I. Postrojenje za ukapljivanje helija, Grupa III. Transportne posude za tekući helij, Grupa V. Baterije za skladištenje plina helija pod tlakom, Grupa VI. Stacionarni spremnik za tekući dušik, Grupa VII. Sustav za hlađenje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/02/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 004-004227

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 02/03/2020

Lokalno vrijeme: 11:00

Glasi: 

Datum: 11/03/2020

Lokalno vrijeme: 14:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 02/03/2020

Lokalno vrijeme: 11:00

Glasi: 

Datum: 11/03/2020

Lokalno vrijeme: 14:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: