(HR) (izmjena) Nabavka prehrambenih proizvoda - 19 grupa

Datum objave: 17.02.2021. 09:36 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Razni prehrambeni proizvodi

2021/S 033-082283

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 015-030868)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Prehrambeni proizvodi – 19 grupa

 

Referentni broj: 010-018-75-2020-EVV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

15800000 Razni prehrambeni proizvodi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Prehrambeni proizvodi.

Zdravstvena ispravnost i kakvoća namirnica mora biti u skladu s važećim propisima o kvaliteti za predmetne robe odnosno u skladu sa Zakonom o hrani (NN 81/13,14/14,30/15 i 115/18), Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13 i 115/18), Zakonom o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13, 14/14, 56/16 i 32/19), Zakonom o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14 i 114/18) odnosno Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14 i 114/18), te Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19), te provedbenim propisima nacionalnog i EU zakonodavstva.

CPV: 15800000-6

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

12/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 015-030868

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 19/02/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi:

Datum: 26/02/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 19/02/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi:

Datum: 26/02/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: