(HR) (izmjena) Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za imunokemijske testove i uzorkovanje za potrebe zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku – grupe

Datum objave: 16.02.2021. 09:08 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Sustav za kliničku kemiju

2021/S 032-079691

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 007-010870)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske testove i uzorkovanje za potrebe zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku – grupe

 

Referentni broj: 010-018-108-2020-EVV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33159000 Sustav za kliničku kemiju

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske testove i uzorkovanje za potrebe Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku.

Grupa 1.: Potrošni materijal za imunokemijske analize

Jedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji omogućuje izvođenje broja testova navedenog u Troškovniku, na imunokemijskom analizatoru Cobas e601. Okvirna godišnja količina testova navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, ponavljanja mjerenja, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije. Trošak reagensa uključuje sve zahtjeve navedene niže u tekstu. Uz dostavu reagensa, sav ostali potrošni materijal dostavljat će se Naručitelju kao pomoćna isporuka, glavnoj isporuci. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima.

Trošak reagensa uključuje:

1) računalni program....

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 007-010870

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 19/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 24/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 19/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 24/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: