(HR) (izmjena) Nabavka rezervnih dijelova i servisa za vozila marke Mercedes – teretni program (4 grupe)

Datum objave: 13.09.2017. 10:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 13.09.2017.

Hrvatska-Zagreb: Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

2017/S 175-358436

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 137-280799)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Rezervni dijelovi i servis za vozila marke Mercedes – teretni program (4 grupe).

 

Referentni broj: 2017-390
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34330000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Sukladno točki 4. Opis predmeta nabave Dokumentacije o nabavi.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/09/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 137-280799

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 15/09/2017
Lokalno vrijeme: 8:30
Glasi:
Datum: 25/09/2017
Lokalno vrijeme: 13:30
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 15/09/2017
Lokalno vrijeme: 8:30
Glasi:
Datum: 25/09/2017
Lokalno vrijeme: 13:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: