(HR) (izmjena) Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke MAN-autobusni program

Datum objave: 01.08.2017. 12:38 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.08.2017.

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

2017/S 145-299303

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 125-254027)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Rezervni dijelovi za vozila marke MAN - Autobusni program - 8 grupa.

Referentni broj: 2017-399

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34300000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Rezervni dijelovi za vozila marke MAN - Autobusni program, sukladno točki 4. DON.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

27/07/2017

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 125-254027

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 02/08/2017

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 07/08/2017

Lokalno vrijeme: 14:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 02/08/2017

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 07/08/2017

Lokalno vrijeme: 14:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: