(HR) (izmjena) Nabavka robe za opremanje posjetiteljskog centra BioSfera Biograd: unutrašnje uređenje i prezentacijski postav, sustav za prodaju ulaznicu i kontrolu ulaza i solarni spremnici za otpad

Datum objave: 05.03.2021. 09:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Hrvatska-Biograd n/m: Programski paket za međupovezivanje aplikacijskih platformi

2021/S 045-111523

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 017-038401)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Javna ustanova Park prirode VRANSKO JEZERO
Nacionalni registracijski broj: 62106126299
Poštanska adresa: Kralja Petra Svačića 2
Mjesto: Biograd n/m
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristian Šarić
E-pošta: bios@pp-vransko-jezero.hr
Telefon: +385 995968461
Telefaks: +385 23386453
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.pp-vransko-jezero.hr
Adresa profila kupca: www.pp-vransko-jezero.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Opremanje posjetiteljskog centra BioSfera Biograd Grupa 1 Unutrašnje uređenje i prezentacijski postav Grupa 2 Sustav za prodaju ulaznicu i kontrolu ulaza Grupa 3 Solarni spremnici za otpad

Referentni broj: JNVV - 01/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

48211000 Programski paket za međupovezivanje aplikacijskih platformi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Uključuje dobavu, izradu, isporuku, montažu, instaliranja, programiranja, puštanje u rad i edukaciju za Grupu 1 i 2 odnosno dobavu, izradu, isporuku i montažu za Grupu 3, te sve ostale aktivnosti tražene projektno-tehničkom dokumentacijom i pojedinim troškovnikom za potpuno uređenje i opremanje interijera i interpretacijskih izložaka, uređenje stalne muzejske izložbe te instalacija i podešavanje softverskih aplikacija sukladno detaljnim opisima, vrstama i količinama određenim u pojedinom Troškovniku za pojedinu grupu nabave te sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koja su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

02/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 017-038401

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 25/02/2021

Lokalno vrijeme: 11:30

Glasi: 

Datum: 23/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:30

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 25/02/2021

Lokalno vrijeme: 11:30

Glasi: 

Datum: 23/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: