(HR) (izmjena) Nabavka sistema za volumetrijske infuzijske pumpe

Datum objave: 23.12.2019. 09:24 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.12.2019.

Hrvatska-Split: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2019/S 247-609318

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 202-490572)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Split
Nacionalni registracijski broj: 51401063283
Poštanska adresa: Spinčićeva 1
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: kbcnabava@kbsplit.hr
Telefon: +385 21556315

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kbsplit.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Sistemi za volumetrijske infuzijske pumpe

Referentni broj: 3.3.57./2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33141000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Sistemi za volumetrijske infuzijske pumpe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

18/12/2019

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 202-490572

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 27/11/2019

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi:

Datum: 23/01/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 27/11/2019

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi:

Datum: 23/01/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: