(HR) (izmjena) Nabavka službenih odora čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske

Datum objave: 23.01.2020. 09:58 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Odjeća, obuća, prtljaga i pribor

2020/S 016-033574

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 247-608740)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Nacionalni registracijski broj: 19370100881
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Julija Bilić
E-pošta: julija.bilic@mzoe.hr
Telefon: +385 13717257
Telefaks: +385 13717181

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mzoe.gov.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava službenih odora čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske

Referentni broj: 805/02-19/04JN

II.1.2)Glavna CPV oznaka

18000000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su službene odore čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 247-608740

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 09:30

Glasi:

Datum: 07/02/2020

Lokalno vrijeme: 09:30

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 09:30

Glasi:

Datum: 07/02/2020

Lokalno vrijeme: 09:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: