(HR) (izmjena) Nabavka specijalnog vozila za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 17 m3

Datum objave: 15.03.2021. 09:47 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.03.2021.

Hrvatska-Zadar: Vozila za odvoz smeća

2021/S 051-128417

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 030-072230)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Čistoća d.o.o. Zadar
Nacionalni registracijski broj: 84923155727
Poštanska adresa: Stjepana Radića 33
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josip Brkić
E-pošta: nabava@cistoca-zadar.hr
Telefon: +385 23234893
Telefaks: +385 23231831
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-zadar.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-zadar.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Nabava specijalnog vozila za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 17 m3 (1 kom)

 

Referentni broj: 42-21-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34144510 Vozila za odvoz smeća

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave obuhvaća nabavu specijalnog vozila za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 17 m3 (1 kom) za potrebe Društva sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.

Predmet nabave se financira putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 030-072230

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.6

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:

Umjesto:

Datum: 16/08/2021

Lokalno vrijeme: 00:00

Glasi:

Datum: 26/08/2021

Lokalno vrijeme: 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 29/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 29/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: