(HR) (izmjena) Nabavka teretnih vozila s nadogradnjom: teretna vozila 19 t NDM s nadogradnjom i teretna vozila 15 t NDM s nadogradnjom

Datum objave: 16.03.2021. 09:42 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Kamioni s otvorenim sandukom

2021/S 052-131905

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 018-042706)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Nacionalni registracijski broj: 28921978587
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Telefon: +385 16322613
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Teretna vozila s nadogradnjom Grupa 1 – Teretna vozila 19 t NDM s nadogradnjom Grupa 2 – Teretna vozila 15 t NDM s nadogradnjom

 

Referentni broj: DD-V-48/20-D2

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34134100 Kamioni s otvorenim sandukom

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava 39 teretnih motornih vozila i opreme u skladu sa Dokumentacijom o nabavi (dalje u tekstu: DON), u kojoj su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 018-042706

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 31/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 31/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: