(HR) (izmjena) Nabavka testova za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars-CoV-2

Datum objave: 10.02.2021. 09:32 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.02.2021.

Hrvatska-Karlovac: Laboratorijski reagensi

2021/S 028-069142

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 025-058897)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
Nacionalni registracijski broj: 89666864899
Poštanska adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vesna Gorić, mag. iur.
E-pošta: pravna.sluzba@zjzka.hr
Telefon: +385 47415132
Telefaks: +385 47411299
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zjzka.hr
Adresa profila kupca: www.zjzka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Testovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars-CoV-2

 

Referentni broj: 04/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33696500 Laboratorijski reagensi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava testova zbog epidemije bolesti COVID-19.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 025-058897

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 17/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 23/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 17/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 23/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: