(HR) (izmjena) Nabavka tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 18.02.2020. 09:46 / Izvor: Official Journal of the European Union, 18.02.2020.

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata

2020/S 034-080038

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 248-612540)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nacionalni registracijski broj: 15351583880
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: javna.nabava@mdomsp.hr
Telefon: +385 15557369

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://mdomsp.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mdomsp.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ustanove socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj prema Popisu lokacija koji se nalazi u dijelu IV) dokumentacije o nabavi
Nacionalni registracijski broj: 15351583880
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@mdomsp.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://mdomsp.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mdomsp.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

 

Referentni broj: OJN-3/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30125000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/02/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 248-612540

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (4)
Umjesto:
Glasi:

 

15351583880

 

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (5)
Umjesto:
Glasi:

 

Trg Nevenke Topalušić 1

 

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (6)
Umjesto:
Glasi:

 

Zagreb

 

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (7)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (4)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (5)
Umjesto:

 

15351583880

 

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (6)
Umjesto:

 

Trg Nevenke Topalušić 1

 

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (7)
Umjesto:

 

Zagreb

 

Glasi:
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 20/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 20/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: