(HR) (izmjena) Nabavka tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 16.03.2020. 10:00 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.03.2020.

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata

2020/S 053-126030

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 248-612540)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nacionalni registracijski broj: 15351583880
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: javna.nabava@mdomsp.hr
Telefon: +385 15557369

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://mdomsp.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mdomsp.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ustanove socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj prema Popisu lokacija koji se nalazi u dijelu IV) dokumentacije o nabavi
Nacionalni registracijski broj: 15351583880
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@mdomsp.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://mdomsp.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mdomsp.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Referentni broj: OJN-3/2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30125000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/03/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 248-612540

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (4)

Umjesto:

Glasi:

https://mdomsp.gov.hr/

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (5)

Umjesto:

Glasi:

15351583880

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (6)

Umjesto:

Glasi:

Trg Nevenke Topalušić 1

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (7)

Umjesto:

Glasi:

Zagreb

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (4)

Umjesto:

15351583880

Glasi:

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (5)

Umjesto:

Trg Nevenke Topalušić 1

Glasi:

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (6)

Umjesto:

Zagreb

Glasi:

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (7)

Umjesto:

https://mdomsp.gov.hr/

Glasi:

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 20/03/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 08/04/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 20/03/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 08/04/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: