(HR) (izmjena) Nabavka tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 24.07.2020. 09:55 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.07.2020.

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata

2020/S 142-349450

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 248-612540)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nacionalni registracijski broj: 15351583880
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: javna.nabava@mdomsp.hr
Telefon: +385 15557369

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://mdomsp.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mdomsp.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ustanove socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj prema Popisu lokacija koji se nalazi u dijelu IV) dokumentacije o nabavi
Nacionalni registracijski broj: 15351583880
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@mdomsp.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://mdomsp.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mdomsp.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Referentni broj: OJN-3/2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30125000 Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/07/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 248-612540

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 21/07/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 04/08/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 21/07/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 04/08/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: