(HR) (izmjena) Nabavka ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe radiologije

Datum objave: 14.01.2020. 09:13 / Izvor: Official Journal of the European Union, 14.01.2020.

Hrvatska-Osijek: Medicinski potrošni materijal

2020/S 009-016613

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 239-585900)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Osijek
Nacionalni registracijski broj: 89819375646
Poštanska adresa: Josipa Huttlera 4
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boris Flegar, dipl. oec.; Jasna Redlih, mag. oec.
E-pošta: javna.nabava@kbco.hr
Telefon: +385 31511111/ +385 31511088
Telefaks: +385 31512210

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kbco.hr

Adresa profila kupca: www.kbco.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe radiologije

Referentni broj: VV-19/10

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33140000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su medicinski proizvodi: ugradbeni i potrošni materijal za potrebe radiološke dijagnostike: opće radiologije, intervencijske radiologije i neuroradiologije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

09/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 239-585900

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 15/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 21/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 15/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 21/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: