(HR) (izmjena) Nabavka ugradbenog i potrošnog materijala za vaskularnu kirurgiju

Datum objave: 21.07.2017. 09:13 / Izvor: Official Journal of the European Union, 21.07.2017.

Hrvatska-Rijeka: Vaskularne proteze

2017/S 138-283165

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 123-249024)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Jadranka Badurina
Telefon: +385 51658593
E-pošta: nabava-jadranka@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
NUTS kod: HR031

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kbc-rijeka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Ugradbeni i potrošni materijal za vaskularnu kirurgiju.

 

Referentni broj: 81/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33184200
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Ugradbeni i potrošni materijal za vaskularnu kirurgiju.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/07/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 123-249024

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 26/07/2017
Lokalno vrijeme: 9:00
Glasi:
Datum: 01/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 26/07/2017
Lokalno vrijeme: 9:00
Glasi:
Datum: 01/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: