(HR) (izmjena) Nabavka uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije

Datum objave: 16.03.2021. 09:41 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.03.2021.

Hrvatska-Slavonski Brod: Uredske potrepštine

2021/S 052-130838

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 255-640207)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Brodsko-posavska županija
Nacionalni registracijski broj: 27400987949
Poštanska adresa: Petra Krešimira IV br.1
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR024 Brodsko-posavska županija
Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: anica.cakalovic@bpz.hr
Telefon: +385 35216451
Telefaks: +385 35216452
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bpz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Uredski materijal za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije

 

Referentni broj: E-VV-15/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30192000 Uredske potrepštine

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 255-640207

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 03/02/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 03/02/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: