(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci

Datum objave: 05.03.2021. 09:09 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2021/S 045-114089

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 193-467639)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: http://www.hzinfra.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci

Referentni broj: 53-EU/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71320000 Usluge tehničkog projektiranja

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge izrade projektne dokumentacije za modernizaciju građevinskog i elektroenergetskog željezničkog podsustava na dionici pruge Okučani Vinkovci uz ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta kojima moraju udovoljavati glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet, a sve u skladu s važećom zakonskom regulativom. Izrada projektne dokumentacije ugradnje elektroničkih signalno-sigurnosnih uređaja (ESSU) i telekomunikacijskih uređaja (TK) nije predmet ove nabave. Dionica Okučani – Vinkovci podijeljena je na 4 poddionice te je sukladno tome i predmet nabave podijeljen u 4 grupe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

01/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 193-467639

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: III.2.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje:

Umjesto: 

Ne

Glasi: 

Da

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 19/01/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi: 

Datum: 25/03/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 19/01/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi: 

Datum: 25/03/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: