(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu – Palača Amadeo (Demetrova 1)

Datum objave: 15.06.2017. 10:28 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.06.2017.

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2017/S 113-228172

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 092-181756)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS kod: HR011

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu – Palača Amadeo (Demetrova 1).

Referentni broj: 009-095-1-2017-EVV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71242000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu – Palača Amadeo, Demetrova 1, sukladno točki 4. DON-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

13/06/2017

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 092-181756

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

Umjesto:

Datum: 19/06/2017

Lokalno vrijeme: 9:00

Glasi:

Datum: 03/07/2017

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:

Umjesto:

Datum: 19/06/2017

Lokalno vrijeme: 9:00

Glasi:

Datum: 03/07/2017

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: