(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje pothodnika (9 grupa)

Datum objave: 12.03.2021. 10:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2021/S 050-126309

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 027-067049)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje pothodnika (9 grupa)

 

Referentni broj: 954-2020-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje pothodnika na devet lokacija (9 grupa), za osiguranje pristupačnosti pothodnika osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti izgradnjom podiznih platformi u zatvorenom oknu, kako bi se svima omogućilo korištenje pothodnika.

Projektom je potrebno obuhvatiti rekonstrukciju precrpne stanice i sustav oborinske odvodnje te sanaciju/uređenje samog pothodnika i to: javnu rasvjetu, uređenje podne završne obloge, uređenje zidova, sanacija stubišta i završne obloge stubišta, sanacija ulaznih parapetnih-ogradnih zidova, sanacija ograde i rukohvata (na svim ulazima u pothodnik, odnosno u cijeloj....

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 027-067049

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 12/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 22/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 12/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 22/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: