(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade sadržaja i nadzora implementacije unutarnjeg uređenja

Datum objave: 10.02.2021. 09:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.02.2021.

Hrvatska-Starigrad-Paklenica: Usluge praćenja i nadzora

2021/S 028-070142

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 002-002920)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Nacionalni registracijski broj: 24913665146
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 14a
Mjesto: Starigrad-Paklenica
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23244
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katja Višnjić
E-pošta: katja.visnjic@paklenica.hr
Telefon: +385 23369155
Telefaks: +385 23359133
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.np-paklenica.hr
Adresa profila kupca: www.np-paklenica.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge izrade sadržaja i nadzora implementacije unutarnjeg uređenja, ponovljeni postupak

 

Referentni broj: NMV3/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71700000 Usluge praćenja i nadzora
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave su usluge izrade tekstualnog i vizualnog muzeološkog sadržaja te nadzora implementacije unutarnjeg uređenja, sve sukladno Troškovniku koji se smatra sastavnim dijelom Dokumentacije o nabavi. Od stručnjaka se očekuje savjetodavna pomoć kod izrade zahtjeva za pojašnjenjem tehničkog dijela dokumentacije u tijeku javnog nadmetanja i prilikom izvedbe opremanja dviju dvorana u sklopu posjetiteljskog centra te za stalnu muzejsku izložbu "Svjetlosni tunel" te upravljanje razvojem sadržaja stalne muzejske izložbe.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 002-002920

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 16/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 16/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: