(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbe geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju D8 i dogradnju čvora Šmrika

Datum objave: 09.02.2021. 09:49 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2021/S 027-067554

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 255-641714)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Renata Lukačić, dipl. ing. građ.
E-pošta: renata.lukacic@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722571
Telefaks: +385 14722511
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbe geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju D8 i dogradnju čvora Šmrika

 

Referentni broj: 1.872-400/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbe geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D8 i dogradnju čvora Šmrika.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 255-641714

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 17/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 17/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: