(HR) (izmjena) Nabavka usluga kompletnog nadzora nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste

Datum objave: 03.03.2021. 09:28 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2021/S 043-108501

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 252-636838)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Renata Lukačić, dipl. ing. građ.
E-pošta: renata.lukacic@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722571
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Kompletan nadzor nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste

Referentni broj: 1.187.-400/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71247000 Nadzor građevinskih radova

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Kompletan nadzor nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 252-636838

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 03/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Glasi: 

Datum: 09/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 03/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Glasi: 

Datum: 09/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: