(HR) (izmjena) Nabavka usluga korisničke podrške i održavanje računalne mreže

Datum objave: 23.12.2019. 09:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.12.2019.

Hrvatska-Zagreb: Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

2019/S 247-610579

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 223-547334)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Nacionalni registracijski broj: 22874515170
Poštanska adresa: Prisavlje 14
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Ćuk
E-pošta: javna.nabava@mmpi.hr
Telefon: +385 16169391

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mmpi.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge korisničke podrške i održavanje računalne mreže

Referentni broj: 54-19-1

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72000000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluge korisničke podrške i održavanje računalne mreže.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

18/12/2019

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 223-547334

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 20/12/2019

Lokalno vrijeme: 11:00

Glasi:

Datum: 30/12/2019

Lokalno vrijeme: 11:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 20/12/2019

Lokalno vrijeme: 11:00

Glasi:

Datum: 30/12/2019

Lokalno vrijeme: 11:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: