(HR) (izmjena) Nabavka usluga modernizacije helikoptera EC135

Datum objave: 16.02.2021. 09:10 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja helikoptera

2021/S 032-080543

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 247-613140)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova
Nacionalni registracijski broj: 36162371878
Poštanska adresa: Ilica 335
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boris Rak
E-pošta: brak@mup.hr
Telefon: +385 13788597
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mup.gov.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Modernizacija helikoptera EC135

 

Referentni broj: 122/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

50212000 Usluge popravaka i održavanja helikoptera

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Modernizacija helikoptera EC135.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 247-613140

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 26/02/2021

Lokalno vrijeme: 15:00

Glasi:

Datum: 02/03/2021

Lokalno vrijeme: 15:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 26/02/2021

Lokalno vrijeme: 15:00

Glasi:

Datum: 02/03/2021

Lokalno vrijeme: 15:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: