(HR) (izmjena) Nabavka usluga nadogradnje Edutorija

Datum objave: 08.03.2021. 09:37 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili intranet

2021/S 046-116337

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 017-039260)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Nacionalni registracijski broj: 58101996540
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za podršku poslovanju ustanove
E-pošta: e-skole-nabava@carnet.hr
Telefon: +385 6661616
Telefaks: +385 6661615
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.carnet.hr
Adresa profila kupca: www.carnet.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava usluge nadogradnje Edutorija

 

Referentni broj: 17-21-VV-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72421000 Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili intranet
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava usluge nadogradnje Edutorija.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 017-039260

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 10/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 10/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: