(HR) (izmjena) Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog Projekta Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske Krajine - Aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo

Datum objave: 16.01.2020. 09:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.01.2020.


Hrvatska-Sinj: Usluge nadzora gradilišta

2020/S 011-022765

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 244-601558)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 81685682389
Poštanska adresa: Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske 13
Mjesto: Sinj
NUTS kod: HR035
Poštanski broj: 21230
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Bugarin, dipl. ing. elek.
E-pošta: tajnica@viock.hr
Telefon: +385 21668154
Telefaks: +385 21821345

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.viock.hr/

Adresa profila kupca: http://www.viock.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog „Projekta Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske Krajine - aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo“

Referentni broj: 5/2019 n.v.v.

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71521000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog „Projekta Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske Krajine - aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo“.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

13/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 244-601558

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 16/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 24/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 16/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 24/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: