(HR) (izmjena) Nabavka usluga preuzimanja i daljnjeg postupanja i obrade miješanog komunalnog otpada

Datum objave: 22.06.2021. 11:22 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.06.2021.

Hrvatska-Viškovo: Usluge zbrinjavanja kućnog otpada

2021/S 119-315799

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 052-131220)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ekoplus d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 10434882946
Poštanska adresa: Pogled 2/4, Marčelji
Mjesto: Viškovo
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51216
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dolores Železnik
E-pošta: dolores.zeleznik@ekoplus.hr
Telefon: +385 51325195
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ekoplus.hr
Adresa profila kupca: www.ekoplus.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Usluge preuzimanja i daljnjeg postupanja i obrade miješanog komunalnog otpada

 

Referentni broj: VV-01/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90513100 Usluge zbrinjavanja kućnog otpada

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Usluge preuzimanja i daljnjeg postupanja i obrade miješanog komunalnog otpada.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

18/06/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 052-131220

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 21/06/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 30/06/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 21/06/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 30/06/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: